Rechtsbijstandverzekering Geraardsbergen

Rechtsbijstandverzekering Geraardsbergen is een concept van Demoor verzekeringen. Wii bieden oplossingen op maat voor uw gezin.
Uw gezinsleden en uzelf verdienen de beste bescherming. Samen met ons team waken we erop dat uw toekomst en uw gezondheid optimaal beschermd zijn tegen mogelijke tegenslagen.

Wij werken voor u, onze klant, op basis van uw specifieke noden en behoeften. Centraal staat uw financiële situatie; de risico’s die u loopt en de wensen die u hebt, nu en in de toekomst. Wij brengen deze, samen met u, in kaart, om vervolgens een aanbod te creëren om u, uw gezin, uw bedrijf en uw patrimonium veilig te stellen.

Rechtsbijstandverzekering Geraardsbergen

Kiezen voor een goede rechtsbijstandsverzekering van Rechtsbijstandverzekering Geraardsbergen is van essentieel belang. Bij een schadegeval eist u niet alleen een uitstekende service van uw verzekeringsmakelaar, maar ook een volledige en correcte vergoeding. En indien het tot een gerechtszaak zou komen wenst u ook de beste verdediging. Het team van Rechtsbijstandverzekering Geraardsbergen zal u her bijstaan.

Rechtsbijstandverzekering GeraardsbergenVaak denkt men dat de rechtsbijstandsverzekering deel uitmaakt van uw auto- of BA familialeverzekering. Vaak weet u zelf niet eens wanneer de BA verzekering of de rechtsbijstandsverzekeraar is tussengekomen in de regeling van uw dossier.  Het kan ook gebeuren dat er belangenconflicten ontstaan: stel u de vraag wat indien tegenpartij bij dezelfde BA verzekeraar verzekerd is… Of u komt zelf in de problemen met uw eigen verzekeraar…

De keuze van een uitstekende verzekering van Rechtsbijstandverzekering Geraardsbergen  bij een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar is dus zeker geen overbodige luxe.

Enkele voorbeelden van waarborgen

 

  • Burgerlijk verhaal
  • Strafrechterlijke verdediging
  • Contractuele geschillen met uw verzekeraar
  • Insolventie van derden
  • Erf-, schenkings- en testamentair recht
  • Arbeidsrecht
  • Fiscaal recht
  • Arbeids en sociaal recht

 

Wilt u meer weten of een Rechtsbijstandverzekering? Contacteer dan het team van Rechtsbijstandverzekering Geraardsbergen om een afspraak te maken! Voor meer info: bel ons op 055/42.54.54, mail: info@demoor.net of of contacteer ons via ons contactformulier.


 

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, en Oivo, het onderzoeks

– en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties, hebben het initiatief genomen om een brochure te publiceren die uitlegt hoe de rechtsbijstandsverzekering werkt en hoe die verzekering voor particulieren de toegang tot het gerecht waarborgt.

“Dankzij de rechtsbijstandsverzekering kan de consument financieel op zijn twee oren slapen: mocht hij in een gerechtelijke procedure verwikkeld geraken, dan zal hij kunnen terugvallen op zijn verzekering”, aldus Marc Vandercammen, algemeen directeur van het Oivo.

“De rechtsbijstandsverzekering zal op zoek gaan naar een oplossing, een minnelijk akkoord indien mogelijk, via gerechtelijke weg indien nodig, zodat de burger zijn rechten kan doen gelden en zo nodig zich kan verweren”, preciseert Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia.

Om de brochure te openen, klik hier.

 

©  Seo website Powered by SeoBureau

 

©  Seo website Powered by SeoBureau